CSILLAGLEPTE CD dal-, vers- és mondókatára

József Attila: Altató

Lehúnyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét –
aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,
s míg szendereg a robogás,
álmában csönget egy picit-
aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább –
aludj el szépen, kis Balázs.

Szundít a lapda, meg a síp,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik –
aludj el szépen, kis Balázs.

A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak húnyd le kis szemed –
aludj el szépen, kis Balázs.

Tűzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!
Látod, elalszik anyuka –
aludj el szépen, kis Balázs.

Weöres Sándor: Csiribiri

Csiribiri csiribiri
Zabszalma –
Négy csillag közt
Alszom ma.

Csiribiri csiribiri
Bojtorján –
Lélek lép a
Lajtorján.

Csiribiri csiribiri
Szellő-lány –
Szikrát lobbant,
Lángot hány.

Csiribiri csiribiri
Fült katlan –
Szárnyatlan szállj,
Sült kappan!

Csiribiri csiribiri
Lágy paplan –
Ágyad forró,
Lázad van.

Csiribiri csiribiri
Zabszalma –
Engem hívj ma
Álmodba.

Zelk Zoltán: Este jó, este jó

Este jó, este jó,
este mégis jó.
Apa mosdik, anya főz,
együtt lenni jó.

Ég a tűz, a fazék
víznótát fütyül
bogárkarika forog
a lámpa körül.

A táncuk karikás,
mint a koszorú,
meg is hal egy kis bogár:
mégse szomorú.

Lassu tánc, lassu tánc,
táncol a plafon,
el is érem már talán,
olyan alacsony.

De az ágy, meg a szék
messzire szalad,
mint a füst, elszállnak a
fekete falak.

Nem félek, de azért
sírni akarok,
szállok én is, mint a füst,
mert könnyű vagyok…

Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet…

Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül és ott ülök
az ölében én.

Gazdag Erzsi: Ringató

Ring, ring,
ring a nád.
Nádon ring a fészek.
Nádirigó kisfia,
aludj, álmodj szépet!

Du-du
szól a szél.
Szól a szél dudája.
Elaludt a kisrigó.
Alszik a nád és a tó.
Alszik, alszik minden.
Aludj te is, kincsem!

Barak László: Altatódal

aludj karomban
aludj nyugodtan
álmodj szépet
virágos rétet
gyöngyöket
labdát
kirakós kockát
suttogó erdőt
rózsaszín kendőt

aludj kislányom
fátyol az álom
királyfi hozza
szívedet kincsem
bearanyozza

Tordai Jolán: Anya betakar

Hallod a csöndet?
Elpihent a szél.
Esteli égen
a hold útra kél.

Alszik az utca,
fû, fa, lombos ág.
Lepke, madárka
már aludni szállt.

Csak egy magányos
fülemüle zeng,
csillagos fényben
esti dalba kezd.

Miért szól az ének?
Altatni akar.
Aludj el szépen,
anya betakar.

Móra Ferenc: Altató

Csicsija, bubuja, én csillagom,
Bölcsődet dúdolva ringatgatom,
Két szemed álomba csókolgatom,
Csicsija, bubuja, én csillagom!

Hajnal az életed, dél az enyém,
Utamról tiédre ömlik a fény
S mikorra a hajad aranyodik,
Az enyém szürkébe csavarodik.

S ha napom süllyed az ég peremin,
Te fogod majd le az én szemeim,
S én alszom majd el a te dalodon,
Csicsija, bubuja, én csillagom!

Kosztolányi Dezső: Este, este…

Árnyak ingnak,
és bezárjuk ajtainkat,
figyelünk a kósza neszre,
egy vonatfütty messze-messze.
És a csend jő.
Alszik a homályos éjbe
künn a csengő.
A díván elbújik félve.
Szundít a karosszék.
Álmos a poros kép.
Alszanak a csengetyűk.
Alszanak már mindenütt.
A játékok, a karikahajtók,
a szegény tükör is hallgatag lóg.
Ó, néma csengetyűk.
Az óránk is félve üt.
Alszik a cicánk s a vén szelindek,
föl ne keltsük – csitt – e sok-sok alvót.
Alszanak a régi réz-kilincsek
s alszanak a fáradt, barna ajtók.

Gazdag Erzsi: Álmomban…

Álmomban hol jártam?
Erdőben. S mit láttam?
Két nyulat, két szarkát,
kop-kop-kop, víg harkályt.

A nyulak füleltek,
két lábra leültek.
A szarkák csörögtek,
csörögve pöröltek.

A harkály, kop-kop-kop,
koppantott egy nagyot.
Elillant az álmom,
még most is sajnálom.

P. I. Csajkovszkij: Bölcsődal
(Raics István)

Szép csillagos az Ég
Elcsendesült a rét
Ezüstös fényét hinti rád a holdsugár.

Már fújdogál a szél
Egy tücsök hangja kél
Lágy puha fészkén elszunnyad
a kismadár.

Bérceken túl a völgyben lenn
A fényes napkorong is elpihen
Hát aludj kedvesem
Álmodj csak csendesen
A tó tükrén az erdő mélyén
csend honol.

W. A. Mozart: Bölcsődal

Gyermekem, óh aludjál,
alszik a sok kismadár.
Pihen az erdő s a rét,
erdőben az őzikék.

Holdfény ragyog odakint,
szobádba be-betekint.
Rád ragyog a fénysugár,
gyermekem, óh aludj már.
Aludj, aludj.

Csendes és néma a ház
Álmodra az éj vigyáz
Nem mozdul már senki sem
Az egész világ pihen.

Elül a nagy lárma már
Alkonyba borul a táj
A földre az este száll
Gyermekem, óh aludj már.
Aludj, aludj.

Náladnál nincs boldogabb
Édes, mély álom fogad
Álomba hív már az éj
Aludj el kicsim, ne félj.

Anyád itt van teveled
Hunyd le a kicsiny szemed
Édes álom várva vár
Gyermekem, óh aludj már!

Max Reger: Mária bölcsődala
(Haik Viktória)

A rózsafánál Mária
ölében gyermeke
lágyan fúj a szellő
Jézus alszik csendesen.
Pacsirta röppen,
hozzá száll és énekel
álmodjál szépségem,
én gyermekem.

Bájos arcod nézem,
óvom álmod édesem
hajtsd szívemre csöpp fejed
bölcsőm ringat, életem.
Álmodjál békében,
szép gyermekem.
Álmodjál szépségem,
én életem.

Váry Ferenc: Buba éneke
(Weöres Sándor)

Ó ha cinke volnék,
Útra kelnék,
Hömpölygő sugárban
Énekelnék –
Minden este
Morzsára, buzára
Visszaszállnék
Anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
Mindig fújnék,
Minden bő kabátba
Belebújnék –
Nyári éjen,
Fehér holdsütésen
Elcsitulnék
Jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék
Kerek égen,
Csorogna a földre
Sárga fényem –
Jaj, de onnan
Vissza sose járnék,
Anyám nélkül
Mindig sírdogálnék.

Farkas Ferenc: Altatódal
(Weöres Sándor)

Csíjja, csicsíjja, rózsa,
Csicsíjja, mályva!

Hold-lepte úton,
Csillag-lepte úton,
Két kutya kullog,
Köves, szeles úton.

Csíjja, csicsíjja, rózsa,
Csicsíjja, mályva!

A nagyfülü kutya kérdi:
Rózsa-rózsa mit csinál?
A nagyorru kutya kérdi:
Mályva-mályva mit csinál?

Rózsa-szál, mályva-szál
Kék gyöngyöt tesz bársony-tokba,
Addig jó, míg szundikál.

Csíjja, csicsíjja, rózsa,
Csicsíjja, mályva!

Kadosa Pál: Ringató
(József Attila)

Holott náddal ringat,
holott csobogással,
kékellő derűvel,
tavi csókolással.

Lehet, hogy szerelme
földerül majd mással,
de az is ringassa
ilyen ringatással.

Petrovics Emil:
Álmos, kicsiny madársereg

(Mihai Eminescu)

Álmos, kicsiny madársereg
Fészkébe gyűl, ott ver tanyát,
Megbúva az ágak felett,
Jó éjszakát.

Forrás sóhajtása hallszik,
Sötét erdő hallgat mélyen,
Kertben a virág is alszik,
Aludj szépen.

Víz tükrén át hattyú lebben,
Sás közé húzódik… látod?
Angyal legyen közeledben…
Édes álmot.

Éj fölött az árnyas égbolt
Békét lehel s harmóniát,
Gyönyörűen kél fel a hold,
Jó éjszakát.

Johannes Brahms: Bölcsődal
Édes álmot, jó éjt,
amit kis szíved kért.
Amit vártál oly rég,
nézd mi szép most az ég!
Csillagfény ragyog rád,
Sötét fák lombján át.

Gyere, szép virágszál,
kicsi bölcsődbe már!
Aludj békén, csöndesen,
drága jó gyermekem!
Ha majd elszáll az éj,
kedves nótával kélj!

Holnap új mosoly vár,
ahol víg lábod jár.
Ott a fűszál szebben nő,
nincs ott gond, búfelhő.
Aludj jól, aludj hát,
Sok kis csillag néz rád!

Manuel de Falla: Nana
(“Tente”)

Duérmete, niño, duerme,
Duerme, mi alma,
Duérmete, lucerito
De la mañana.
Nanita, nana,
Nanita, nana.
Duérmete, lucerito
De la mañana.

Mese, mese mátka
pillangós madárka,
ingó-bingó rózsa,
te vagy a fogócska.

Tente, baba, tente,
a szemedet hunyd be,
aludj, ingó-bingó,
pici rózsabimbó.

Mese, mese mátka – remix 🙂
pillangós madárka,
aludj, ingó-bingó,
pici rózsabimbó.

Tente baba, tente,
itt van már az este,
köszöngetnek szépen,
csillagok az égen.

Este van már alkonyul,
nyuszi füle lekonyul,
dorombol a kiscica,
aludj te is Samuka!

Jön az éj, jön az éj a fekete éjfél,
Aludjál, aludjál pici sose féljél.

(Horvát dal, Csukás István fordítása)

Aludj baba aludjál,
nyuszika is alszik.
Este van a faluban
esti harang hallik.

Aranykertben aranyfa,
aranymókus alatta.
Aranybaba szundikál,
aranyszúnyog muzsikál.
Cini-cini kisbaba,
édesanya csillaga

Minden nótám oda már
gyere gyorsan, kismadár.
Hátha szebb a te dalod,
tán te majd elaltatod

Szép kis bölcső, kérlek téged,
hadd pihenni kis öcsémet!
Hadd a zajt most, hadd a lármát,
ne zavard meg csendes álmát!
Né, mily szépen alszik, látod?
De fölretten, hogyha bántod.
Ringasd szépen a babát,
hadd aludja ki magát!

Bubája, bubácska
esti csillag ragyog,
Aludjál, aludjál én is álmos vagyok,
Tündér öltöztessen,
csillag csókolgasson,
Liliom öleljen, anyád simogasson.

Aludj, baba, aludjál,
csillagokkal álmodjál.
Álmodj diót, mogyorót,
cukros, habos tortát,
te meg nyuszi leveles,
ropogós káposztát.